Upravujeme texty v textovém editoru

V úvodu se účastníci seznámí s příklady využití textového editoru v různých předmětech, převážně pak ve výuce informatiky a českého jazyka. Předtím, než se začne se samotným editorem, seznámí se účastníci se základními typografickými pravidly. V připraveném textu se účastníci postupně naučí formátovat stránku, text i odstavce, pracovat se styly, seznamy, vkládat obrázky, SmartArty a další objekty, nastavovat odsazení pomocí tabulátorů, pracovat s odkazy, poznámkou pod čarou. Účastník bude umět rozdělit dokument na oddíly, nastavit číslování stran, pracovat se záhlavím i zápatím. Účastník bude umět pracovat s automaticky generovanými poli jako je obsah, seznam obrázků či tabulek, rejstřík. Účastníci se seznámí s hromadnou korespondencí a tvorbou zasílání personifikovaných dokumentů.

Cena od 1300 Kč/osoba

Zpracováváme data v tabulkovém procesoru

V úvodu se účastníci seznámí s příklady využití tabulkového procesoru v různých předmětech, převážně pak ve výuce informatiky, matematiky, fyziky aj. Účastníci se naučí orientovat v prostředí tabulkového procesoru, vytvořit nový soubor, uložit ho v různých formátech, vytvořit nový list, vkládat text a formátovat buňky i celé tabulky. Na připravených úlohách se naučí provádět jednoduché výpočty, vytvářet vzorce a kopírovat. Pochopí princip adresování buněk (relativní a absolutní). Umí použít základní matematické funkce (SUM, MIN, MAX, PRŮMĚR). Naučí se pracovat s průvodcem funkcemi a seznámí se s dalšími funkcemi (textové, matematické, datum a čas). Účastníci filtrují data k práci s potřebnými údaji a umí vytvářet kontingenční tabulky. Vytváří různé typy grafů a umí přidat prvky grafu. V závěru se naučí připravit si hotové výstupy pro tisk.

Cena od 1300 Kč/osoba

Staňte se expertem na tvorbu prezentací ve vzdělávacím prostředí

Účastníci poznají různá prostředí určená k prezentování informací ve vzdělávacím prostředí a seznámí se s výhodami/nevýhodami jejich využití.

Zorientují se v prezentačních prostředích a naučí se v nich ovládat jednotlivé nástroje. Seznámí se s pravidly a zásadami pro tvorbu moderních prezentací (kontrast textu, kontrast vložených objektů a pozadí, vhodná volba písma, správný formát grafických prvků, logická návaznost prezentovaných dat, uvádění citací atd.) Naučí se získávat vhodné grafické objekty pro výukové prezentace a korektně citovat jejich zdroje podle platných norem.

Cena od 1300 Kč/osoba

Přípravy do hodiny vždy po ruce

Účastníci se seznámí s moderním konceptem vytváření si poznámek online. K psaní poznámek využijeme běžně dostupného programu OneNote. Účastníci se naučí vytvářet nové sešity a pochopí organizaci celého sešitu. Do sešitu vkládají textové informace, obrázky, prezentace, tabulky a multimediální soubory. Zapisují poznámky s využitím elektronického pera. Přehledně formátují obsah a využívají značek.

Účastníci se seznámí s poznámkovými bloky předmětu a jejich využití v hodinách. Účastníci vytvářejí poznámkové bloky předmětu a chápou jednotlivé sekce. Kontrolují sešity studentů a zadávají jim domácí úkoly. Distribuují jim své stránky či celé oddíly jako již vytvořené poznámky nebo pracovní listy. Naučí se využívat aplikaci OneNote ve spojení s aplikací Teams.

Cena od 1300 Kč/osoba

Komunikujeme ve škole přes MS Teams

Účastníci se seznámí s aplikací MS Teams a jejím využití. Znají rozdíl mezi webovou, desktopovou a mobilní verzí aplikace Teams. Orientují se v uživatelském rozhraní. Znají rozdíly mezi různými typy týmů a umí vytvořit nový tým a přidat do něj členy a vlastníky. Komunikují v soukromých chatech, konverzují pomocí příspěvků v kanálech jednotlivých týmů. Vytvářejí formátované příspěvky s přílohami. Umí zmínit členy týmu a chápou význam zmínění někoho. Umí spravovat soubory ve společném úložišti týmu. Vytvářejí zadání domácích úkolů, rozlišují mezi zadáním a kvízem. Chápou veškerá nastavení zadání. Umí naplánovat online schůzku, nastavit, kdo bude prezentující, stáhnout prezenční listinu, chatovat během schůzky a nastavit různé režimy rozložení obrazovky. Umí sdílet svou plochu a nastavit si rozostření svého pozadí při videohovoru.

Cena od 1300 Kč/osoba

Minecraft do každého předmětu

Účastníci se nejprve seznámí s aplikací Minecraft: Education Edition jako nástrojem pro vzdělávání. Osvojí si základy ovládání, pohybu a herních principů. Seznámí se s nastavením hry i jednotlivých světů a s nastaveními usnadňující výuku v tomto prostředí. Dále se naučí používat speciální funkce hry určené pro vzdělávání. Naučí se ovládat aplikaci Classroom Mode for Minecraft pro správu třídy v herním prostředí.

Cena od 1300 Kč/osoba

Programujeme v prostředí hry Minecraft: Education Edition

Účastníci se nejprve seznámí s aplikací Minecraft: Education Edition jako nástrojem pro vzdělávání. Osvojí si základy ovládání, pohybu a herních principů. Hlavní důraz bude kladen na platformu MakeCode určenou pro výuku programování. Naučí se používat příkazy pro ovládání světa, osvojí si práci s příkazy pro ovládaní robotického pomocníka tzv. Agenta. Naučí se vytvářet programy s využitím základních algoritmických struktur – sekvence, podmínka, cyklus.

Cena od 1300 Kč/osoba

Ovládáme kancelářský balík

  • Vzdělávací blok textový editor – 8 hodin
  • Vzdělávací blok tabulkový procesor – 8 hodin
  • Vzdělávací blok prezentace – 8 hodin

Cena od 3900 Kč/osoba

Office 365 pro začátečníky

V úvodu se účastníci semináře seznámí obecně s pojem cloud a cloudová služba. V rámci společné diskuse se proberou výhody a nevýhody cloudových služeb. Následně budou představeny základní služby Office 365. V kurzu se detailně zaměříme na emailovou komunikaci v Outlooku, práci se soubory na OneDrive, práci s webovými verzemi Wordu, Excelu, PowerPointu a základní práci v MS Teams.

Cena od 1300 Kč/osoba

Programujeme v prostředí Scratch

V úvodu se účastníci semináře seznámí obecně s principem blokového programování. Poté se zaměříme konkrétně na prostředí Scratche. Účastníci se na konkrétních praktických příkladech seznámí s možnostmi programování v prostředí Scratch, s dostupnými bloky a scénami a vytvořením a uložením vlastního projektu.

Cena od 1300 Kč/osoba

Tiskneme ve 3D

Účastníci se seznámí s 3D tiskárnou, naučí se ji ovládat od prvního spuštění až po tisk vlastního modelu. Budou seznámeni s technickými možnostmi 3D tisku (materiály, typy tiskáren) a jejich využitím ve výuce. Účastníci se naučí vytvořit si vlastní 3D model a převést ho do takové podoby, aby jej bylo možné vytisknout.

Cena od 1300 Kč/osoba

Využití Micro:bit ve výuce informatiky

V úvodu se účastníci semináře seznámí obecně s mikropočítačem Micro:bit a různými programovacími jazyky či prostředími pro jeho programování. V blokovém prostředí MakeCode se naučí psát programy využívající hardwarového vybavení mikropočítače. V další části si každý účastník vyzkouší práci s jedním konkrétním rozšířením, které je možné k Micro:bit dokoupit. Tím si udělá představu, jaká dostupná rozšíření existují a jak je propojit s mikropočítačem. Na závěr propojí účastník mikropočítač s dalšími periferii pomocí nepájivého pole.

Cena od 1300 Kč/osoba